A equipa do centro de Día de O Corgo caracterízase por ser resiliente e estár sempre en continuo aprendizaxe. É crítica á hora de adoptar pautas de traballo, xa que lle costan os cambios, pero na maioría das ocasións chegan a acordos consensuados. Son bos profesionais, manteñen un bo trato cara aos usuarios e intentan sempre sacar o bo humor nas actividades diarias do centro.

Está marcada por ter diferentes personalidades e distintos carácteres, pero a día de hoxe despois de tantos anos que levamos xuntos intentamos comprendernos  e entendernos para sacar o millor de nos.